czwartek, 2 grudnia 2010

Pamięć i tożsamość

Na rynku wydawniczym ukazała się książka zatytułowana Wokół Pamięci i tożsamości* – monografia podejmująca wielopłaszczyznową analizę treści książki Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
Praca zawiera zapis dyskusji panelowej nad wspomnianą książką papieską – przeprowadzonej 8 czerwca 2005 r. w Oddziale Częstochowskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego – oraz artykuły książką tą inspirowane i podejmujące, także polemicznie, zwartą w niej problematykę. Traktują one kolejno: o kwestiach fundamentalnych, o pamięci i tożsamości, o wolności, o złu, o oświeceniu, o państwie i Kościele, o religii i filozofii.
„Zawsze się jest człowiekiem określonej, tej a nie innej kultury, poprzez którą nabywa się cech człowieczeństwa” – powiedział jeden z uczestników panelu zapisanego w anonsowanej pracy (s. 44). Cała jej treść w pewnym sensie mocuje się z doświadczaniem pamięci i tożsamości kulturowo osadzonych jednostek.

* Wokół Pamięci i tożsamości, red. A. Olech, M. Rembierz, Poznań 2010.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz