wtorek, 28 grudnia 2010

Postmodernizm

Przeżywamy obecnie chyba apogeum globalnego postmodernizmu – wszyscy się na wszystkim znają, do wszystkiego się nadają i za nic nie odpowiadają. (Seaman)

poniedziałek, 27 grudnia 2010

Tolerancja

„Istotne jest zatem spojrzenie na zagadnienie tolerancji oczami uczestników społecznego jej (nie)doświadczania, i to nie w sposób naznaczony uprzednią normatywną wykładnią jakiegoś słusznego jej rozumienia, ale tak, jak owo zagadnienie przedstawia się poszczególnym stronom toczącego się o nie sporu. Uszanowanie podmiotowej perspektywy człowieka działającego – każdego uczestnika dyskusji o tolerancji – bez względu na to, czy owa perspektywa reprezentuje jakąś społeczną większość czy społeczną mniejszość; bez względu na to, czy jest politycznie poprawna, czy radykalnie nonkonformistyczna; czy reprezentuje moralną awangardę, czy tzw. ciemnogród, wydaje się warunkiem wstępnym dążenia do moralnej symetrii wyników analizy przedmiotowej kwestii”.

Więcej w: Wojciech Zieliński, O możliwych wyznacznikach refleksji nad tolerancją, „Świat i Słowo”, 2009, nr 1 (12), pt. Tolerancja a permisywizm, s. 171-183.

czwartek, 23 grudnia 2010

Polacy…

…o tym, czym jest Polska, czym ona była i czym będzie, decydują ci, którzy chcieli, chcą i będą chcieli być Polakami (Jarosław Marek Rymkiewicz)

poniedziałek, 20 grudnia 2010

W teatrze biurokracji

Biurokracja, która paraliżuje działalność wszystkich zaatakowanych przez nią instytucji, nie jest w stanie dać rady teatrowi, ponieważ ten, podobnie jak biurokracja, tworzy byt fikcyjny, umowny, nierzeczywisty, a więc zdolny do jej akceptacji. (Andrzej Hausbrandt)

sobota, 11 grudnia 2010

W poszukiwaniu integracji

Pod takim tytułem w Europejskim Centrum Solidarności zorganizowano konkurs fotograficzny, a w piątek 10 grudnia 2010 r. odbył się wernisaż otwierający wystawę wyróżnionych prac – dziecięcych rysunków ilustrujących problematykę integracji oraz nadesłanych zdjęć konkursowych.
Podczas wernisażu, po wręczeniu nagród autorom wyróżnionych zdjęć i rysunków, zaprezentowane zostało przedstawienie gdyńskiej grupy teatralnej Biuro Rzeczy Osobistych, zatytułowane Miasto moje, a ukazujące społeczne losy Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń Grudnia’70. Ten wymowny i wzruszający spektakl doskonale wkomponował się w miejsce i przebieg wernisażu. …I winien stanowić lekturę obowiązkową dla prominentów polskiej polityki, którzy dziedzictwo robotniczej solidarności zamienili na profity czerpane z egoistycznie sprawowanej władzy.
Wystawę W poszukiwaniu integracji można oglądać w godzinach pracy wystawy stałej Drogi do Wolności, w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24. Tekst wprowadzający zamieszczono pod adresem: Wojciech Zieliński, W poszukiwaniu integracji…

czwartek, 2 grudnia 2010

Pamięć i tożsamość

Na rynku wydawniczym ukazała się książka zatytułowana Wokół Pamięci i tożsamości* – monografia podejmująca wielopłaszczyznową analizę treści książki Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
Praca zawiera zapis dyskusji panelowej nad wspomnianą książką papieską – przeprowadzonej 8 czerwca 2005 r. w Oddziale Częstochowskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego – oraz artykuły książką tą inspirowane i podejmujące, także polemicznie, zwartą w niej problematykę. Traktują one kolejno: o kwestiach fundamentalnych, o pamięci i tożsamości, o wolności, o złu, o oświeceniu, o państwie i Kościele, o religii i filozofii.
„Zawsze się jest człowiekiem określonej, tej a nie innej kultury, poprzez którą nabywa się cech człowieczeństwa” – powiedział jeden z uczestników panelu zapisanego w anonsowanej pracy (s. 44). Cała jej treść w pewnym sensie mocuje się z doświadczaniem pamięci i tożsamości kulturowo osadzonych jednostek.

* Wokół Pamięci i tożsamości, red. A. Olech, M. Rembierz, Poznań 2010.