Publikacje

KsiążkiArtykuły, recenzje, sprawozdania i inne prace naukowe

2018

2016

2015

2013

2012

2011

2010
 • Dobro wspólne – etyczne zaklęcie czy pojęcie operacyjne?, w: Dobro wspólne, red. D. Probucka, Kraków 2010, s. 25-33.
 • O pamięci i tożsamości człowieka działającego, w: Wokół Pamięci i tożsamości, red. A. Olech, M. Rembierz, Poznań 2010, s. 77-88.
 • O potrzebie racjonalizacji idei kształcenia. Uwagi z zakresu filozofii praktycznej, w: Rozum i przestrzenie racjonalności, red. A. Chmielecki, Gdańsk 2010, s. 221-234.

2009

2008
 • Dialog lokalny w kulturze globalnej. Uwagi o etyce działania komunikacyjnego, w: Filozofia wobec problemów globalizacji, red. B. Choińska, S. Konstańczak, M. Olech, Słupsk 2008, s. 85-96.
 • O etyce uniwersytetu kilka uwag zaangażowanych, „Magazyn Literacki aha!” (Polish Monthly Magazine, Vancouver, Canada), 2008, nr 150, s. 2-3.
 • Osoba – racjonalny podmiot decyzji aksjologicznych, w: Społeczeństwo – kultura – moralność, red. Z. Plašienkowá, M. Rembierz, Bielsko-Biała 2008, s. 295-304.
 • Recenzja: [Studia z Filozofii Polskiej, red. Marek Rembierz i Krzysztof Śleziński, Wydawnictwo «scriptum», tom 1, Bielsko-Biała – Kraków 2006, ss. 336; tom 2, Bielsko-Biała – Kraków 2007, ss. 412 (…i ciąg dalszy zapewne nastąpi)], „Universitas Gedanensis”, 2008, R. 20, nr 2 (36), s. 97-100.
 • Trzydzieści cztery hasła słownikowe: Absolutyzm etyczny, Aksjologia, Autonomia, Etos, Etyka opisowa, Etyka rygorystyczna, Etyka społeczna, Etyka stosowana, Etyka sytuacyjna, Etyka szczegółowa, Etyka teocentryczna, Etyka zawodowa, Fakt moralny, Intuicjonizm etyczny, Kierunek etyczny, Kodeks etyczny, Konsekwencjalizm-sytuacjonizm, Krytyczny racjonalizm w etyce, Motywacja moralna, Naturalizm etyczny, Norma, Norma moralna, Ocena moralna, Perfekcjonizm, Personalizm etyczny, Postawa moralna, Racjonalizm etyczny, Realizm w etyce, Rygoryzm, Sankcja moralna, Subiektywizm etyczny, Wartość [moralna], Więź moralna, Wybór moralny, w: Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, red. M. Ciszek, Warszawa 2008, s. 10, 14, 25-26, 86, 91-93, 94, 101, 136, 146-147, 149, 152, 157-158, 175, 179, 181, 183, 199, 209-210, 226, 235-236, 237, 249-250, 276, 279, 283.

2007
 • Czy doświadczenie dyskryminacji jest obiektywnym zjawiskiem społecznym? (głos w dyskusji panelowej), w: Dyskryminacja jako nowa kwestia społeczna, red. J. Kupny, A. Dylus, T. Biedrzycki, Katowice 2007, s. 162-163.
 • Socjologia i etyka w konflikcie lub współdziałaniu – uwagi na temat polskiej praxis, w: Obrazy społeczeństwa. Wybrane aspekty polskiej rzeczywistości społecznej, red. B. Bykowska, A. Kwaśniewska, M. Mazurek, Gdańsk 2007, s. 81-88.
 • Z Florianem Znanieckim w poszukiwaniu właściwego kształtu cywilizacji przyszłości, „Miscellanea Sociologica et Philosophica”, Nr 8, Gdańsk 2007, s. 29-41.
 • Znanieckiego wskazówki dla współczesnej etyki. Komentarz do Noty metodologicznej, w: Studia z Filozofii Polskiej, t. 2, red. M. Rembierz, K. Śleziński, Bielsko-Biała – Kraków 2007, s. 311-323.

2006

2005

2004

2003
 • Jaka etyka po postmodernizmie?, „Ruch Filozoficzny”, t. 60, 2003, nr 1, s. 53-62.
 • Kolejne lata działalności PTFT, sprawozdanie, „Universitas Gedanensis”, R. 15, 2003, nr 1 (27), s. 171-174.
 • Odnowa człowieka i etyka życia publicznego w przełomowym okresie 1980-1981, „Universitas Gedanensis”, R. 15, 2003, nr 1 (27), s. 19-26.
 • Wychowanie aksjologicznie nieobojętne, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. 2, 2003, s. 7-13.

2002
 • Filozofia cyklopów, recenzja: [Adam Synowiecki, Przyrodoznawstwo i materializm przyrodniczy w XIX wieku, Gdańsk 2000], „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. 1, 2002, s. 234-239.
 • Problemy pogranicza, czyli o styku socjologii i etyki, „Universitas Gedanensis”, R. 14, 2002, nr 2 (26), s. 69-79.
 • Recenzja: [Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków przekazu w kształtowaniu tożsamości narodowej i jednoczeniu Europy, red. Bohdan Dziemidok, Gdańsk 2001], „Ruch Filozoficzny”, t. 59, 2002, nr 4, s. 709-715.
 • Recenzja: [Kazimierz Sopuch, Na obrzeżu. Studia z socjologii religii, antropologii kulturowej i regionalizmu, Łomża 2001], „Universitas Gedanensis”, R. 14, 2002, nr 2 (26), s. 129-135.
 • Recenzja: [Zbigniew Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2000], „Kultura i Edukacja”, 2002, nr 2, 173-177.
 • Wychowanie do krytycyzmu – w odpowiedzi na ponowne zaczarowanie świata, w: Edukacja a wizje świata, red. J. Kwapiszewski, Słupsk 2002, s. 58-63.

2001
 • Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, sprawozdanie, „Universitas Gedanensis”, R. 13, 2001, nr 1(23), s. 123-124.
 • Recenzja: [Wojciech Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji, Gdańsk 2001], „Universitas Gedanensis”, R. 13, 2001, nr 2 (24), s. 153-158.

1999
 • Prawda jako wartość autoteliczna. Problem argumentacji, „Universitas Gedanensis”, R. 11, 1999, nr 1-2 (19-20), s. 99-109.

1998

1997
 • Recenzja: [Zygmunt Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996], „Universitas Gedanensis”, R. 9, 1997, nr 1-2 (16-17), s. 183-190.

1996
 • Recenzja: [Włodzimierz Dłubacz, O kulturę filozofii. Zagadnienia podstawowe, Lublin 1994], „Universitas Gedanensis”, Nr 15, 1996, s. 223-226.

1995
 • Refleksja metaprzedmiotowa, „Universitas Gedanensis”, Nr 12, 1995, s. 109-112.