Miniatury publicystyczne

2021

2020
 • rysunki


w: „Moja Ziemia”, nr (48) 12/2020, s. 28.
w: „Moja Ziemia”, nr (46 i 47) 07/2020, s. 40.


2018
 • Zbiór 33 aforyzmów w: Aforyzmy i poematy, „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie”, 2015-2018, nr (56-61)/(62-65)/(66-68), s. 311-312.

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009
 • Opinia o przydatności dydaktycznej dla Wydawnictwa Naukowego PWN (czerwiec 2009): B. Mepham, Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, przeł. E. Bartnik, P. Golik, J. Klimczyk, Warszawa 2008.
 • Udział w programie Radia Gdańsk pt. „Za gwiazdą wigilijną…”, z cyklu „Znaki Czasu”, red. Dominik Sowa (temat: czas /przed/świąteczny w twórczości ludowej – m.in. Edmunda Zielińskiego – i w życiu społecznym), środa 23 grudnia 2009 r., godz. 22.05-22.35.
 • Udział w programie Radia Gdańsk pt. „Znaki Czasu”, red. Dominik Sowa (relacja z, odbytej 29 maja 2009 r. w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku-Oliwie, promocji książki Edmunda Zielińskiego Na ścieżkach wspomnień…), środa, 3 czerwca 2009 r., godz. 22.05-22.30.

2008
 • Udział w programie Radia Koszalin pt. „Strefa Młodych” (temat: ‘Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy’ Jurka Owsiaka), niedziela, 13 stycznia 2008 r., godz. 10.05-11.00.


2007
 • Recenzja rozdziałów: pierwszego (pt. Człowiek w społeczeństwie) i drugiego (pt. Życie szkoły) dla Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON (marzec 2007): E. Dobrzycka, K. Makara, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla gimnazjum, Gdynia 2007.
 • Rekomendacja dla Internetowego Czasopisma Filozoficznego „Diametros” (styczeń 2007): Metaethics, Normative Ethics, and Applied Ethics. Historical and Contemporary Readings, edited by James Fieser, Wadsworth, Belmont 2000.
 • Rekomendacja dla Internetowego Czasopisma Filozoficznego „Diametros” (luty 2007): Między logiką a wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys, Les Éditions Noir sur Blanc, Montricher 1992.
 • Rekomendacja dla Internetowego Czasopisma Filozoficznego „Diametros” (styczeń 2007): Philosophie an der Schwelle des 21. Jahrhunderts. Geschichte der Philosophie, Philosophische Anthropologie, Ethik, Wissenschaftstheorie, Politische Philosophie, Hrsg. Ewa Czerwińska-Schupp, Peter Lang, Frankfurt am Main 2003.

2006
 • Opinia o przydatności dydaktycznej dla Wydawnictwa Naukowego PWN (kwiecień 2006): P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E. Neyman, Warszawa 2006.
 • Opinia o przydatności dydaktycznej dla Wydawnictwa Naukowego PWN (styczeń 2006): K.-J. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, przeł. G. Bluszcz, B. Miracki, Warszawa 2005.
 • Rekomendacja dla Internetowego Czasopisma Filozoficznego „Diametros” (październik 2006): J. Habermas, Teoria i praktyka. Wybór pism, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, Warszawa 1983.
 • Rekomendacja dla Internetowego Czasopisma Filozoficznego „Diametros” (październik 2006): J.M. Huntsman, Zwycięzcy nie oszukują, przeł. T. Rzychoń, Gliwice 2005.
 • Rekomendacja dla Internetowego Czasopisma Filozoficznego „Diametros” (maj 2006): J.H. Newman, Logika wiary, przeł. P. Boharczyk, Warszawa 1989.
 • Rekomendacja dla Internetowego Czasopisma Filozoficznego „Diametros” (październik 2006): M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 2000.
 • Rekomendacja dla Internetowego Czasopisma Filozoficznego „Diametros” (grudzień 2006): J. Russ, Współczesna myśl etyczna, przeł. A. Kuryś, Warszawa 2006.
 • Rekomendacja dla Internetowego Czasopisma Filozoficznego „Diametros” (maj 2006): A. Synowiecki, Przyrodoznawstwo i materializm przyrodniczy w XIX wieku, Gdańsk 2000.
 • Udział w programie Radia Gdańsk pt. „Śniadanie mistrzów” (dyskusja na antenie zorganizowana w pierwszą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II; uczestnicy: ks. Tomasz Biedrzycki, Stefan Chwin, Aleksander Hall, Wojciech Zieliński; prowadzący: red. Marek Gostkowski), niedziela, 2 kwietnia 2006 r., 11.10-11.50.

2005

2004
 • Potrzeba nam wzorców. Z doktorem Wojciechem Zielińskim z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego rozmawia Katarzyna Włodkowska, „Dziennik Bałtycki”, 2004, nr 292 (18274), Dodatek „Trójmiasto”, s. 4.

2003
 • Dryf aferowy, „Dziennik Bałtycki”, 2003, nr 300 (17979), dodatek pt. „Horoskop na Nowy Rok”, s. 2.
 • To się nie wróci. Rozmowa z dr. Wojciechem Zielińskim, socjologiem i etykiem z Uniwersytetu Gdańskiego, „Dziennik Bałtycki”, 2003, nr 203 (17882), s. 8.

2001
 • Przeciwko producentom arcydzieł [polemika], „Azymut”, 2001, nr 6 (39), s. 3.

1999
 • Ku Bogu przez filozofię przyrody [wspomnienie śp. ks. prof. Kazimierza Kloskowskiego], „Gwiazda Morza”, 1999, nr 22, s. 31.
 • O apologii wiary uwag kilka, „Azymut”, 1999, nr 3 (12), s. 2.
 • Wywiad w programie Telewizji Gdańsk pt. „2000 lat później”.

1998
 • Dwa wywiady w cyklicznym programie Telewizji Gdańsk pt. „2000 lat później”.

1997
 • Bądźmy realistami! [polemika], „Słowo. Dziennik Katolicki”, Dodatek: „Słowo na Wybrzeżu”, 1997, nr 3 (8).

1996

1995
 • Być człowiekiem sumienia, „Niedziela”, 1995, nr 25, s. 11.
 • Człowiek sumienia, „Niedziela”, 1995, nr 42.
 • Potrzebny jeden, „Niedziela”, 1995, nr 27, s. 1.
 • Recepta na życie, „Niedziela”, 1995, nr 18.
 • Trwanie, „Niedziela”, 1995, nr 15, s. 10.

1994
 • Na luzie, „Niedziela”, 1994, nr 30, s. 10-11.
 • Świadectwo i cierpliwość, „Niedziela”, 1994, nr 32, s. 9.
 • Wokół konkordatu, „Gwiazda Morza”, 1994, nr 3, s. 9.

1993
 • A jeszcze tak niedawno…, „Niedziela”, 1993, nr 11.
 • Bezrobocie – kwestia społeczna, „Niedziela”, 1993, nr 30.
 • Dziwne studiowanie, „Niedziela”, 1993, nr 24.
 • Inauguracja roku w GIT, „Gwiazda Morza”, 1993, nr 23.
 • Na marginesie warszawskiego spotkania, „Gwiazda Morza”, 1993, nr 23.
 • Niepotrzebny krzyż?, „Niedziela”, 1993, nr 36.
 • Od września powinno być ich więcej. Parafialna szkoła w Gdańsku – Zaspie, „Słowo. Dziennik Katolicki”, 1993, nr 79.
 • Pożółkłe fotografie, „Niedziela”, 1993, nr 43.
 • Rzeczpospolita zauszników, „Słowo. Dziennik Katolicki”, 1993, nr 38 [pseud. Witold Zastawny].
 • Samotny wojownik, „Niedziela”, 1993, nr 22, s. 8.
 • Trudne zadanie, „Niedziela”, 1993, nr 10.
 • Udało się w Gdańsku, „Gwiazda Morza”, 1993, nr 21.