wtorek, 27 grudnia 2022

And I think, if this should be th' end of all

and if all I've been born for is just to work my heart and my life away, and to sicken i' this dree place, wi' them mill-noises in my ears for ever, until I could scream out for them to stop, and let me have a little piece o' quiet; and wi' the fluff filling my lungs, until I thirst to death for one long deep breath o' the clear air; and my mother gone, and I never able to tell her again how I loved her, and o' all my troubles; I think if this life is th' end, and that there's no God to wipe away all tears from all eyes, I could go mad…

Bessy / Elizabeth Cleghorn Gaskell, North and South

piątek, 23 grudnia 2022

Gdy zabiegamy o przebaczenie, musimy być gotowi

przebaczać. Gdy oczekujemy miłosierdzia, musimy sami uczyć się miłosierdzia. Może właśnie miłosierdzie, doznane od Boga, daje nam sposobność zrozumieć sens, smak i znaczenie miłosierdzia. (Kard. Stefan Wyszyński)

niedziela, 18 grudnia 2022

Kościół jest fermentem świata. Kościół budzi niezadowolenie

w każdej rzeczywistości i zawsze widzi możliwość przemian i nowych czasów. Kościół nie uznaje sklerozy ustrojowej, ostatecznych osiągnięć filozoficznych ani ekonomii ostatecznej, chociaż przyznaje się do oeconomia perennis, jak i do swoistej philosophia perennis. (Kard. Stefan Wyszyński)

piątek, 9 grudnia 2022

niedziela, 4 grudnia 2022

Jeżeli jest prawdą, że (a) „twierdzenia naukowe

od nienaukowych odróżnia to, że pierwsze są falsyfikowalne”, a zatem, że (b) „nauka jest możliwa nie dzięki temu, że potrafimy rozpoznać «prawdę», lecz dlatego, że umiemy rozpoznać fałsz” (Neil Postman), to chyba przyznać trzeba, że zawartość nauki w tym, co mianem nauki dzisiaj jest określane, pozostaje znikoma.