sobota, 31 stycznia 2015

Etyka teocentryczna

„refleksja nad moralnością, zorientowana wokół (idei, pojęcia, osoby) Boga, jako – stanowiącego summum bonum – pierwotnego i ostatecznego prawodawcy, autora prawa moralnego, gwaranta moralnego dobra, przemawiającego w sumieniu sędziego ludzkich myśli, zachowań i działań, źródła i ostatecznego celu ludzkich dążeń; przedmiotem sporu pozostaje status metodologiczny tak pojętej etyki; o ile Bóg-Absolut pełni jedynie rolę pierwszego aksjomatu – idei organizującej myślenie etyczne, niezależnej od treści wiary religijnej – zorganizowana wokół niego e.t. zachowuje znamiona dyscypliny filozoficznej”.

Więcej w: Wojciech Zieliński, Etyka teocentryczna, w: Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, red. M. Ciszek, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2008, s. 94.

niedziela, 25 stycznia 2015

Internet - nieobojętne dla zdrowia

źródło wiedzy o tym, czego nie umiesz.

___________
Opublikowano w:
Wojciech Edmund Zieliński, Przymrużenie oka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016.

Wojciech Edmund Zieliński, Zbiór 24 aforyzmów w kwartalniku "Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie", 2013-2015, nr 48-53/54-55, s. 374-375.

czwartek, 22 stycznia 2015

Etyka szczegółowa

„w znaczeniu szerokim: usystematyzowana, opisowo-normatywna refleksja nad moralnością, poddająca badaniu wybrane, wyraźnie określone aspekty lub elementy moralnej praxis”.

Więcej w: Wojciech Zieliński, Etyka szczegółowa, w: Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, red. M. Ciszek, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2008, s. 92-93.

wtorek, 20 stycznia 2015

Potrzeba fizjologiczna

- siła niższa, która bywa siłą wyższą.

___________
Opublikowano w:
Wojciech Edmund Zieliński, Przymrużenie oka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016.

Wojciech Edmund Zieliński, Zbiór 24 aforyzmów w kwartalniku "Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie", 2013-2015, nr 48-53/54-55, s. 374-375.

poniedziałek, 12 stycznia 2015

Doskonale znał się

na ważnych redukcjach: ejdetycznej i transcendentalnej. Ale poległ na redukcji etatów.

___________
Opublikowano w:
Wojciech Edmund Zieliński, Przymrużenie oka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016.

Wojciech Edmund Zieliński, Zbiór 24 aforyzmów w kwartalniku "Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie", 2013-2015, nr 48-53/54-55, s. 374-375.

czwartek, 8 stycznia 2015

Szkolnictwo wyższe

zeszło na psw.

(Psw - stosowany skrót tytułu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym").

___________
Opublikowano w:
Wojciech Edmund Zieliński, Przymrużenie oka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016.

Wojciech Edmund Zieliński, Zbiór 24 aforyzmów w kwartalniku "Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie", 2013-2015, nr 48-53/54-55, s. 374-375.