wtorek, 22 listopada 2022

Podobno byt jest, a niebytu nie ma… A dziura?

Dziura jest, czy jej nie ma? Jeśli dziura nie jest bytem – czyli, jeśli jest niebytem – to jej nie ma; coś takiego, jak dziura, nie istnieje. Jeśli zaś dziura jest bytem, to – konsekwentnie – dziura jest, a niedziury nie ma; nie istnieje coś takiego, co nie jest dziurą. Zatem, jeśli istnieje cokolwiek, to cokolwiek istnieje, jest dziurą… Innymi słowy, wszystko, co jest, jest dziurą.

I tyle o dziurze wystarczy.

poniedziałek, 14 listopada 2022

Jeśli tobie się wydaje, że w twojej duszy

Chrystus już umarł, pamiętaj, że jest to złudzenie, bo nawet gdybyś zapomniał o Chrystusie – On nie umrze. On żyje i przez miłość swoją do ciebie wydobędzie cię w ostatniej chwili z niedoli zapomnienia o Bogu, a może i niewiary, i doprowadzi cię do Ojca. (Kard. Stefan Wyszyński)

poniedziałek, 7 listopada 2022

Wybór moralny

podmiotowy akt selekcji lub twórczego przetworzenia, kształtowania treści doświadczenia moralnego, praktyki moralnej, rzeczywistości moralnej; opowiedzenie się podmiotu moralnego na rzecz określonej idei, wartości, normy moralnej; podjęcie bądź zaniechanie określonego działania nieobojętnego moralnie; stanowi wyraz potencjalnej lub aktualizowanej w czynie wolności i odpowiedzialności podmiotu moralnego.

Więcej w: Wojciech Zieliński, Wybór moralny, w: Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, red. M. Ciszek, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2008, s. 283.