piątek, 20 stycznia 2023

W toczącym się sporze nastąpił przełom i osiągnięto

wyraźne zbliżenie stanowisk – dyplomatyczna forma perswazji: „Pan chyba nie wie, kim ja jestem!”, ustąpiła wreszcie bardziej bezpośredniej: „Czekaj, ja cię załatwię!”…