środa, 6 maja 2015

Fakt moralny

„przedmiotowy składnik podmiotowego doświadczenia moralnego; stan rzeczy lub zdarzenie (za)rejestrowane w obrębie praktyki moralnej przez określone podmioty moralne; jego obserwacja i analiza – podobnie, jak ma to miejsce w przypadku obserwacji i analizy f. pozamoralnego – są teoretycznie obciążone, tu czynnikiem obciążającym, a zarazem różnicującym przebieg i wyniki rejestracji f.m., są idee, wartości, normy moralne itp., uznawane przez poszczególnych obserwatorów (uczestników) praktyki moralnej”.

Więcej w: Wojciech Zieliński, Fakt moralny, w: Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, red. M. Ciszek, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2008, s. 101.