wtorek, 24 lutego 2015

Źródło irytacji

- nadmiar obserwacji przy braku akceptacji.

___________
Opublikowano w:
Wojciech Edmund Zieliński, Przymrużenie oka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016.

Wojciech Edmund Zieliński, Zbiór 24 aforyzmów w kwartalniku "Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie", 2013-2015, nr 48-53/54-55, s. 374-375.

poniedziałek, 16 lutego 2015

Z mojego listu do Stefana…(2)

To, że na zebraniu filozoficznym ktoś wywołuje skrajnie różne emocje nie jest dla mnie problemem, ale to, że się takie zebranie zamienia niemal w pyskówkę, nie najlepiej świadczy o prowadzących, i z filozofią chyba ma niewiele wspólnego.

niedziela, 15 lutego 2015

Życie - permanentny kurs

dla początkujących.

___________
Opublikowano w:
Wojciech Edmund Zieliński, Przymrużenie oka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016.

Wojciech Edmund Zieliński, Zbiór 24 aforyzmów w kwartalniku "Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie", 2013-2015, nr 48-53/54-55, s. 374-375.

piątek, 13 lutego 2015

środa, 11 lutego 2015

Małe słowa opisują nieraz

wielkie problemy.

___________
Opublikowano w:
Wojciech Edmund Zieliński, Przymrużenie oka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016.

Wojciech Edmund Zieliński, Zbiór 24 aforyzmów w kwartalniku "Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie", 2013-2015, nr 48-53/54-55, s. 374-375.

wtorek, 10 lutego 2015

Etyka zawodowa

„wykonywanie określonych zawodów – np. lekarza, prawnika, nauczyciela czy przedsiębiorcy – wiązać się może z wyższym od społecznej średniej, stopniem: 1) skomplikowania doświadczenia moralnego; 2) możliwego wpływu na indywidualne i społeczne losy ludzi i na środowisko naturalne; 3) odpowiedzialności za podejmowane działania, itd. – stąd rodzi się potrzeba wyspecjalizowanej, uzawodowionej refleksji nad moralnością; praktyka takiej refleksji ukazuje nierzadko trudności związane z (nie)możliwością pogodzenia wyspecjalizowanych norm e.z. z: 1) normami etyki ogólnej, zwłaszcza, branymi w potocznym ich rozumieniu; 2) zinternalizowanymi w potocznej świadomości społecznej zasadami przyzwoitości moralnej, itd.; niektórych krytyków skłania to do podejrzeń, że e.z., jako określony system aksjonormatywny danej profesji (np. e.z. biznesmena), stanowi jedynie argumentatywne przedłużenie społecznych uprawnień i roszczeń tej profesji, zawoalowane pod postacią społecznie akceptowalnego systemu moralnych zobowiązań”.

Więcej w: Wojciech Zieliński, Etyka zawodowa, w: Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, red. M. Ciszek, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2008, s. 94.

niedziela, 1 lutego 2015

Za brak marzeń

życie także wystawia rachunki.

___________
Opublikowano w:
Wojciech Edmund Zieliński, Przymrużenie oka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016.

Wojciech Edmund Zieliński, Zbiór 24 aforyzmów w kwartalniku "Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie", 2013-2015, nr 48-53/54-55, s. 374-375.