piątek, 28 stycznia 2022

Z mojego listu do Przewodniczącego (2)

Okoliczności życiowo-rodzinno-zdrowotne wykluczają mnie z aktywności w zarządzie OG PTF, ponadto wydaje mi się, że już dobiegła końca moja/nasza kadencja.

Oczywiście chętnie opłacę składkę PTF itd., ale filozofię przychodzi mi uprawiać praktycznie – teoretycznie mogło być inaczej, ale praktycznie nie jest.

piątek, 21 stycznia 2022

Proście, a otrzymacie. Lub

nie otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Lub nie znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Lub nie otworzą… Bylebyście tylko nie pytali: dlaczego?