sobota, 25 grudnia 2021

środa, 15 grudnia 2021

Filozofia nie jest nauką

Świat nie kończy się jednak wraz z nauką, a żyć w nim i myśleć trzeba. Filozofia jest dziś tym, czym zawsze była: próbą racjonalnego orientowania się w świecie, gdzie brak wiedzy pozytywnej. Jest więc sprawą serio, nie – jak się czasem słyszy – intelektualną zabawą. (Bogusław Wolniewicz)

Z cyklu „Niespodzianki kampanii społecznych”

Planuję długie życie, więc zrobiłem stosowne badania… Z planów, nici.

niedziela, 5 grudnia 2021

Przeczytałem w komentarzu biblijnym do Mt 7, 21, 24-27

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała (Ef 3,20). To Pan jest budowniczym, Jego jest plan, Jego jest moc sprawcza, Jego jest chwała z efektu. Po naszej stronie jest wolna wola – decyzja, intencja, pragnienie, determinacja i walka o współpracę z łaską na miarę sił i możliwości… Oraz pokorna zgoda na to, że nasze wyobrażenia o efekcie końcowym pewnie nie są Jego wyobrażeniami… Pokorna zgoda na to, żeby Bóg Cię kochał takim słabym, niedoskonałym i nie spełniającym Jego woli w 100%


https://www.pismo.swiete.pl/