środa, 22 maja 2024

środa, 1 maja 2024

Przeczytałem w komentarzu biblijnym do J 14, 27-31a

Chcę być uczniem Jezusa. Gdy jestem przy Bogu, to ani lęk nie może nade mną zapanować, ani nie przygniecie mnie żadna inna trwoga. Bóg daje memu zbłąkanemu sercu schronienie. On pragnie bym był mężny i wolny, bym samodzielnie szukał i świadomie wybierał to, co jest najlepsze, czyli samego Boga.