poniedziałek, 24 marca 2014

Etyka rygorystyczna

„usystematyzowana, opisowo-normatywna refleksja nad moralnością, zaliczana do grupy teorii absolutystycznych, (z)orientowana wokół zasad: 1) bezwzględnego przestrzegania uznanych norm i zasad moralnych; i 2) podobnej bezwzględności i jednoznaczności (w formułowaniu) ocen moralnych; bywa przeciwstawiana tzw. etyce umiaru (złotego środka) i roztropności”.

Więcej w: Wojciech Zieliński, Etyka rygorystyczna, w: Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, red. M. Ciszek, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2008, s. 91.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz