środa, 29 stycznia 2014

Etos

„sposób, charakter, wzór, styl życia, działania, postępowania nieobojętnego moralnie; […] manifestujący w ponadindywidualnej praktyce wartości moralne, uznawane na mocy tradycji, społecznie reprodukowane, wypraco(wy)wane w toku współżycia społecznego, w trakcie działania komunikacyjnego podmiotów moralnych”.

Więcej w: Wojciech Zieliński, Ethos, w: Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, red. M. Ciszek, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2008, s. 86.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz