niedziela, 2 grudnia 2018

Do tego naprawdę trzeba mieć talent

by zapisywać słowami opasłe tomy i nawet jednym nie skłonić do myślenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz