czwartek, 8 stycznia 2015

Szkolnictwo wyższe

zeszło na psw.

(Psw - stosowany skrót tytułu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym").

___________
Opublikowano w:
Wojciech Edmund Zieliński, Przymrużenie oka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016.

Wojciech Edmund Zieliński, Zbiór 24 aforyzmów w kwartalniku "Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie", 2013-2015, nr 48-53/54-55, s. 374-375.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza