wtorek, 14 lutego 2023

List Iwaszkiewicza do doktorowej Kazimiery „Zuli” Drescherowej

„Stawisko 11. IX. 44 r. Szanowna i kochana Pani. Zwracam się do Pani z uprzejmą prośbą o łaskawe zaopiekowanie się osobami, które Pani wskaże Pan Eryk Lipiński. Pan Lipiński orientuje się w stosunkach artystyczno-literackich i na pewno zwraca uwagę na najwartościowsze jednostki. Bardzo przepraszam, że pozwalam sobie na ów list, ale chciałbym przyczynić się jak najbardziej do ocalenia tych resztek kulturalnych ludzi, którzy się jeszcze z Warszawy wydostają. Łączę wyrazy prawdziwego poważania i pozostaję szczerze oddany – Jarosław Iwaszkiewicz” (cyt. za: E. Lipiński, Erl-69 donosi, Warszawa 1972, s. 134).

Wierzę, że ocalenie w Bogu – bez względu na czasy i okoliczności – znajdują również owe mniej kulturalne i nie najwartościowsze jednostki…

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz