środa, 30 września 2015

Z mojego listu do PTS

Dziękuję. Oświadczenie [zob. tutaj] jest niepodpisane, zakładam więc, że jako materiał roboczy zostało rozesłane do konsultacji, a skoro tak, to:

(1) w tekście brakuje formalnej spójności – w tytule mowa jest o Stanowisku Zarządu Głównego PTS ws. uchodźców, a w treści już tylko o środowisku socjologicznym; gdyby nie przekonanie, że napisano to w dobrej wierze, byłoby do pomyślenia, że Zarząd albo nie ma dostatecznego rozeznania w nastrojach środowiska socjologicznego, albo cierpi na megalomanię, przypisując sobie cechę reprezentatywności dla całego ww. środowiska, a nawet – co zdaje się sugerować ostatnie zdanie oświadczenia – dla całego społeczeństwa polskiego

(2) w tekście brakuje powściągliwości merytorycznej – zarówno twierdzenie: „Odmawiając uchodźcom schronienia zaprzeczamy swojemu człowieczeństwu”, jak i manifest: „Wzywamy osoby publiczne do rezygnacji z mowy nienawiści i demagogii w debacie publicznej dotyczącej uchodźców”, sprawiają wrażenie oderwanych od zaleceń p. 40) Kodeksu Etyki Socjologa, publikowanego na stronie PTS, cyt.: „Socjologowie powinni zachować szczególną ostrożność w wyrażaniu poglądów w bieżących sprawach politycznych, gdyż wpływ własnych preferencji społecznych na wygłaszane opinie może być silny”; autorzy oświadczenia zdają się w ten sposób lokować po stronie publicystów, występujących przeciwko publicystom, którzy myślą inaczej

(3) akapit o studiach nad migracjami i ich skutkami, i zbudowanym na nich dorobku badawczym socjologii, sprawia wrażenie napisanego w trosce o materiał do badań – to raczej wątpliwy wyraz czułości na los uchodźców

(4) twierdzenie, że „Otwarcie się na przybyszy może być również korzystne z powodów demograficznych, społecznych i ekonomicznych. Jest także szansą na wzbogacenie kultury naszego społeczeństwa, unikalnie jednorodnego od czasu II wojny światowej, o nowe wzory i wartości” – przywodzi na myśl wrażliwość rodem z filmu Tima Burtona pt. Marsjanie atakują! (1996).

Pięknie pozdrawiam.

___________________
Zob. także Z mojego listu do PTS (2 i 3).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz